Speciallæge i øre, næse og halssygdomme Lars Sebbesen

Øresygdomme:

Ved øresygdomme er der mulighed for at måle trykket i mellemøret (tympanometri), måle det indre øres funktion (otoakustiske emissioner) samt foretage en høreprøve. 

Hos børn med vedvarende væske i mellemøret, dårlig trivsel og nedsat hørelse tilbydes dræn. 


Klinikken følger Dansk selskab for Otolaryngologi, Hoved- og Halskirurgis retningslinjer ved behandling af øresygdomme.Drænandlæggelse - Hvad er dræn?

Dræn er et silastisk rør, der indsættes i trommehinden. Sådan et indgreb foregår i fuld bedøvelse, hvor der er en narkoselæge tilstede. Indgrebet tager ca. 10 min., hvorefter barnet skal observeres i klinikken under uddannet personalets opsyn. Efter operationen kommer barnet til regelmæssig kontrol i klinikken.

Tryk og ring op

Ring 33 12 55 28

Speciallæge i øre, næse og halssygdomme Lars Sebbesen

Rådhusstræde 11

1466 København K


Leveret af