Øresygdomme

Ved øresygdomme er der mulighed for at måle trykket i mellemøret (tympanometri), måle det indre øres funktion (otoakustiske emissioner) samt foretage en høreprøve.

Hos børn med vedvarende væske i mellemøret, dårlig trivsel og nedsat hørelse tilbydes dræn.

Klinikken følger Dansk selskab for Otolaryngologi, Hoved- og Halskirurgis retningslinjer ved behandling af øresygdomme.


Drænandlæggelse - Hvad er dræn?

Dræn er et silastisk rør, der indsættes i trommehinden. Sådan et indgreb foregår i fuld bedøvelse, hvor der er en narkoselæge tilstede. Indgrebet tager ca. 10 min., hvorefter barnet skal observeres i klinikken under uddannet personalets opsyn. Efter operationen kommer barnet til regelmæssig kontrol i klinikken.

Offentlige Høreapparater:

Der udleveres Offentlige Høreapparater i klinikken uden egenbetaling. Dette kræver konsultation og vurdering af speciallægen i klinikken.

Ring for tidsbestilling

Mandag 13:00 - 15:00

Tirsdag - Fredag 10:00 - 12:00

Lørdag - Søndag Lukket

Der er som hovedregel kun konsultation efter aftale, da vi passer tiderne ind efter vores patienter.

 

Vi har aften konsultation en gang om ugen
og operationsdag hver anden torsdag.

 

Klinikken er åben for tilgang af nye patienter.